Αρχική Η Link2Dot Υπηρεσίες Έργα Επικοινωνία

Λίγα λόγια για εμάς

Κάθε πετυχημένο προϊόν, είναι αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Στη Link2Dot αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, πιστεύουμε στις ιδέες τους και στο όραμά τους. Κάθε προϊόν για εμάς είναι μοναδικό και γι’αυτό προσφέρουμε ειδικές λύσεις για καθένα ξεχωριστά, δεν στηριζόμαστε σε έτοιμες λύσεις και τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί απο εμάς.

Κάθε πετυχημένο προϊόν, είναι αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Στη Link2Dot αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, πιστεύουμε στις ιδέες τους και στο όραμά τους. Κάθε προϊόν για εμάς είναι μοναδικό και γι’αυτό προσφέρουμε ειδικές λύσεις για καθένα ξεχωριστά, δεν στηριζόμαστε σε έτοιμες λύσεις και τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί απο εμάς.

Λίγα λόγια για εμάς

Έρευνα

Κάθε πετυχημένο προϊόν, είναι αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Στη Link2Dot αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, πιστεύουμε στις ιδέες τους και στο όραμά τους. Κάθε προϊόν για εμάς είναι μοναδικό και γι’αυτό προσφέρουμε ειδικές λύσεις για καθένα ξεχωριστά, δεν στηριζόμαστε σε έτοιμες λύσεις και τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί απο εμάς.

Σχεδιασμός

Κάθε πετυχημένο προϊόν, είναι αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Στη Link2Dot αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, πιστεύουμε στις ιδέες τους και στο όραμά τους. Κάθε προϊόν για εμάς είναι μοναδικό και γι’αυτό προσφέρουμε ειδικές λύσεις για καθένα ξεχωριστά, δεν στηριζόμαστε σε έτοιμες λύσεις και τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί απο εμάς.

Ανάπτυξη

Κάθε πετυχημένο προϊόν, είναι αποτέλεσμα καλού σχεδιασμού, ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. Στη Link2Dot αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, πιστεύουμε στις ιδέες τους και στο όραμά τους. Κάθε προϊόν για εμάς είναι μοναδικό και γι’αυτό προσφέρουμε ειδικές λύσεις για καθένα ξεχωριστά, δεν στηριζόμαστε σε έτοιμες λύσεις και τα συστήματά μας έχουν αναπτυχθεί απο εμάς.

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας αποτελείται από άτομα έμπειρα στο χώρο της τεχνολογίας. Κάθε μέλος της έχει το δικό του τομέα με σκοπό την εξειδίκευση καθενός στην ειδικότητά του. Η συνεύρεση πολλώ ειδικοτήτων σε ένα χώρο, στη Link2Dot, μας παρέχει τη δυνατότητα να φανταζόμαστε και να μπορούμε να δημιουργήσουμε. “Sky is the Limit”. Η έρευνα, η ανάπτυξη και η υλοποίηση, όλα γίνονται σε ένα χώρο.

link2dot l2d employee png Τσιτσικλής Δημήτριος Chief Executive Officer
link2dot l2d employee png Κουτσίδου Δέσποινα Office assistant
link2dot l2d employee png Εμμανουήλ Νικόλαος FullStack Web Developer
link2dot l2d employee png Μιχαηλίδης Βαλάντης Java Engineer
link2dot l2d employee png Ευσταθιάδης Αποστόλης Electronics Engineer